đá-xuyên-sáng-Trend-Việt 1
Đá-xuyên-sáng-cao-cấp-SW678-Trend-Việt

Trend Việt là một thương hiệu chuyên cung cấp vật liệu trang trí nội thất, đặc biệt là sản phẩm Ðá xuyên sáng. Chúng tôi dấn thân vào ngành đầy cạnh tranh với tâm huyết đem đến cho thị truờng những sản phẩm mới nhất với mẫu mã đa dạng, phong phú và giá cả cạnh tranh.

Như dúng với tên gọi “ Trend Việt ” tức là “ Xu huớng trang trí Việt ’’chúng tôi luôn phấn đấu, hoạt động theo phương châm, lấy phuong châm hoạt động làm kim chỉ nam, chỉ đường, dẫn lối cho mọi hành động của chúng tôi:

“Kiến tạo xu huớng, giá trị tiên phong”

đá-onyx-cao-cấp-nhân-tạo 2

Đá xuyên sáng bán chạy nhất

Đá xuyên sáng dung nhan

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20177 ( blue -04 )

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20176 ( blue -03 )

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LC-807 ( blue 02 )

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20175

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20174

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20173

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20172

Đá xuyên sáng Dung nham màu sắc

Đá xuyên sáng LT-20171

Đá xuyên sáng onyx

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng Green -01

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8025

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8024

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8023

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8022

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8021

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8020

Đá Onyx nhân tạo - xuyên sáng

Đá Onyx xuyên sáng CO-8007

Chuyên mục tin tức

Đánh giá của khách hàng

feed back 2.1
feed back 1.1
feed back 3