Hiển thị một kết quả duy nhất

Dòng đá xuyên sáng Real Stone được làm từ 90% là đá thật, sắp xếp khít lại với nhau, sau đó được kết dính thành tấm bởi một lớp keo đặc biệt. Dòng đá này đặc biệt thích hợp để lát sàn bởi độ bền chắc của chúng!

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá sỏi xuyên sáng CX-288

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá sỏi xuyên sáng CX-388

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng CX-188

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng FS-01

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng FS-02

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng FS-03

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng FS-04

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng RS-9201A

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng RS-9202A

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng RS-9203A

Đá xuyên sáng Real Stone

Đá xuyên sáng RS-9205A

Call Now Button