Đá Onyx nhân tạo OW-9905A

Tên sản phẩm: Đá Onyx nhân tạo OW -9905A
Kích thước: Tấm = 1220mm*2440mm , có thể làm theo kích thước yêu cầu tối đa là 1300*3050mm
Độ dày: Từ 6mm đến 20mm

Call Now Button